• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Meme Hastalıkları Ünitesi

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında da en başlarda gelmektedir. Hastalığın tedavi başarısında ve sağkalım üzerinde erken teşhis en belirleyici faktördür. Erken tanı için en önemli faktör şikayetler başlamadan düzenli aralıklarla meme kontrollerini yaptırmaktır. Çünkü meme kanseri oluşumu, kitle ele gelir boyuta ulaşmadan yaklaşık 4-5 yıl öncesinde başlamaktadır. Deneyimli merkezlerde, tümörü başlangıç aşamasında saptamak mümkündür.  Bu amaçla, BİLGİ HASTANESİ olarak bünyemiz altında MEME HASTALIKLARI ÜNİTESİNİ kurarak hastalarımıza ihtiyaçları olan tüm hizmetleri tek çatı altında, kısa sürede vermeyi amaçladık.


MEME HASTALIKLARI ÜNTESİNE NEDEN İHTİYAÇ OLMUŞTUR?


Meme hastalıklarının erken ve doğru teşhisi için, meme hastalıkları konusunda deneyimli genel cerrahi uzmanına, radyoloji uzmanına, mamografi-ultrasonografi ünitesine,meme MR merkezine, girişimsel radyoloji birimine, psikolojik destek birimine ihtiyaç vardır. Daha da önemlisi tüm bu süreçlerin genel cerrahi uzmanı koordinatörlüğünde yakın iletişim halinde yürütülmesi son derece önemlidir. Günümüzde hastaların en büyük gereksinimi meme hastalıkları ile ilgili tüm tanısal süreçlerin ve tedavi aşamalarınınaynı çatı altında başlanıp tamamlanmasıdır. Günlük pratikte ise hastalar bu konuda büyük sorunlar yaşamakta, meme muayenesini bir merkezde, ultrasonografiyi başka merkezde, meme MR veya biyopsi işlemlerini isebaşka bir merkezde yaptırmak zorunda kalmaktadır. Tetkik istemini yapan hekimle, ultrasonografi veya mamografiyi gerçekleştiren hekim arasında herhangi bir koordinasyon olmadığından değerlendirmeler eksik veya hatalı olabilmektedir. Ayrıca tüm bu tanısal süreçlerin (muayene, ultrasonografi, mamografi, MR gibi) sonuçlanması aylar alabilmekte bu durum tanıda gecikmelere neden olmaktadır. Benzer şekilde uzamış süreç hastada kaygı ve strese neden olmaktadır.


MEME HASTALIKLARI ÜNİTEMİZDE TANISAL SÜREÇLERİ KISA SÜREDE (AYNI GÜN) BİTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ.


Merkezimize müracaat eden meme hastası, alanında deneyimli meme cerrahisi uzmanımız tarafından değerlendirilmekte ve detaylı muayene edilmekte, takiben muayeneyi yapan hekim koordinasyonunda, aynı gün mamografi ve ultrasonografi işlemleri tamamlanmaktadır. İhtiyaç duyulan hastada ileri görüntüleme yöntemleri (Meme MR gibi) aynı çatı altında tamamlanmaktadır.Şüpheli olgularda, biyopsi ihtiyaç olması durumunda da ultrasonografi rehberliğinde iğne biyopsisi veya cerrahi biyopsi yapılarak tanı kısa sürede konulmaktadır.

 

MEME HASTALIKLARI ÜNİTEMİZDE TÜM MEME CERRAHİLERİ DÜNYA STANDARTLARINDA YAPILMAKTADIR.


Meme hastalıkları ile ilgili tüm cerrahi prosedürler (onkoplastik meme cerrahisi, meme korucuyu cerrahi, mastektomi, meme küçültme ameliyatları,  

subkutan mastektomi + protez yerleştirilmesi gibi) güncel bilgiler rehberliğinde, hastanemizde alanında deneyimli meme cerrahlarımız sayesinde başarı ile yapılmaktadır. 


MEME HASTALIKLARI ÜNİTEMİZDE TÜM TARAMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.


Erken teşhis için, kendi kendine muayene, uzman hekim muayenesi ve tarama yöntemleri son derece önemlidir. Her kadının, şikayeti olmasa bile, düzenli aralıklarla kontrolünü yaptırması gerekmektedir. Bu amaçla, başkaca bir risk faktörü olmayan, ortalama riske sahip kadınlarda 40 yaşından itibaren Mamografi, gerekirse ultrasonografi yaptırılmalı, sonuçlar normalse bile bu kontroller en geç 2 yılda bir tekrarlanmalıdır. Riskli hastalarda ise mamografi çekim yaşı daha erken yaşlara çekilmekte ve kontrol sıklığı daha kısa süreli olacak şekilde planlanmaktadır. Merkezimize müracaat eden tüm hastalarımıza ücretsiz olarak tarama programları hakkında detaylı bilgi verilmekte, kendi kendine meme muayenesi öğretilmektedir. 


UNUTMAYIN MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR. LÜTFEN MEME KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN. SAĞLIKLI GÜNLERDE BULUŞALIM.

Bölüm Doktorlarımız

Meme Hastalıkları Ünitesi Hakkında Son Yazılarımız