• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: 

-Kalp Damar hastalığı ve Krizi

-Kalp Yetmezliği

-Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları

-Kalp Kapak Hastalıkları

-Periferik Damar Hastalıkları

-Aort Damarı Hastalıkları

-Hipertansiyon

-Hiperkolesterolemi

-Doğumsal kalp hastalıkları 

 

Bölüm kullanımında olan teknik olanaklar şu şekildedir: 

-1 koroner anjio laboratuvarı,

-2 ekokardiografi laboratuvarı,

-1 treadmill egzersiz laboratuvarı

-Trans özefageal ekokardiyografi

-EKG 

 

Hastanemiz kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

 Girişimsel Olmayan İşlemler

-Hastalık risk ve taraması,

-Yürüyüş bandı egzersiz testleri,

-2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri,

-24 saat EKG ve kan basıncı izlemi, 

 

Girişimsel İşlemler

-Transözofageal ekokardiografi

-Kardiak katerizasyon ve koroner anjiografi,

-Koroner anjioplasti, stent yerleştirme,

-Kalp pili takılması (Pacemaker ve ICD(şoklu))

-Tüm acil işlemler (geçici kalp pili takılması , primer PTCA vb.)

 

            Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarında sıklıkla görülebilen ve hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizinin (miyokard enfarktüsü) tedavisinde en önemli konu, en kısa zaman içerisinde girişim ve tedavinin başlanabileceği merkezlerin varlığıdır. Kalp krizi, kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu anda, hastanın en uygun zamanda anjiografi laboratuarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Hastanelerimizde, bu tür girişimsel işlemlerin haftanın 7 günü 24 saat uygulanabileceği tıbbi teçhizat, deneyimli uzman kadrosu ve yardımcı personel bulunmaktadır.

Acil durumlarada ; hayatı tehdit eden kalp blokları veya kalbin ileri derece yavaşladığı durumlarda geçici kalp pili uygulamasının yanında kalıcı kalp pili uygulaması da kalp ritminin hayatı tehdit edecek şekilde yavaşlaması durumunda tercih edilir. Pace-maker da kalbin normalden çok hızlı attığı durumlarda uygulanabilir.

Hastanelerimizde bulunan Koroner Yoğun Bakım Üniteleri modern teknoloji ile donatılmış ve 24 saat aynı düzeyde hizmet vermektedir. Kalp krizi, akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri bu ünitede yakından takip ve tedavi edilmektedir. 

 

Koroner Arter Hastalığı Nedir? 

Vücudumuzdaki organların canlılığını koruyabilmeleri ve görevlerini yapabilmeleri için oksijen ve besin maddelerine gereksinimleri vardır. Gerekli olan oksijen ve besin maddeleri organlara atardamar (arter) yoluyla kan ile taşınır. Kanın atardamarlara pompalanması işini kalbimiz yapar.

Kalbimizin de görevini yapabilmesi için beslenmesi gereklidir. Kalbin kendisini besleyen damarlara "koroner damar" (koroner arter) denmektedir. Koroner arterlerde damar sertliği (ateroskleroz) sonucu oluşan daralma veya tıkanma neticesinde kalbimiz yeterince beslenemez ve görevini aksatır. Sonuçta pompa görevi aksadığından kan aracılığıyla organlarımıza ulaşan oksijen ve besin maddeleri azalır ve zamanla çeşitli organlara ait belirtiler ortaya çıkar. 

 

Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir?  

-İleri yaş ve erkek cinsiyet

-Kişisel veya ailesel öykü (Ailede koroner arter hastalığı varlığı) 

-Sigara içmek

-Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)

-Şeker hastalığı (diyabet)

-Kolesterol yüksekliği (hiperlipidemi)

-Şişmanlık (obesite)

-Fiziksel aktivite azlığı 

 

Koroner Anjiyografi Neden Yapılmalıdır? 

Koroner arter hastalığının özellikle kalp hastalığı risk faktörlerine sahip kişilerde erken tanı ve tedavisi hayati önem kazanmaktadır. Amaç kişiyi olası kalp krizinin sonuçlarından korumaktır. Bu nedenle EKG (kalp şeridi), ekokardiyografi (kalp ultrasonu), eforlu EKG (koşu bandı) gibi kardiyolojik tetkikler neticesinde koroner arter hastalığı şüphesi görülen kişilerde tanının kesinleşmesi için koroner anjiyografi denen tanısal işlemin yapılması gereklidir.  

 

Koroner Anjiyografi Nedir?

Koroner anjiyografi bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir. Koroner anjiyografi kalp damarları (koroner arter) içine özel bir ilaç verip, özel bir görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuarlarda yapılır. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

 

Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır? 

-Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına (angina) sahip kişilerde,

-Kalp krizi geçirenlerde,

-Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda,

-Ani ölüm sonrası hayatta kalanlarda,

-Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde,

-Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde,

-Hayatı tehdit eden ciddi ritm bozukluğu olanlarda,

-Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.

 

Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır? 

Koroner anjiyografide kalp damarlarına ulaşmak için çoğunlukla sağ kasık atardamarı (bazen kol) kullanılır. Sağ kasık atardamarına (femoral arter) girmek için kasık bölgesi iğne ile uyuşturulur ve damar içine bir plastik kılıf yerleştirilir. Hasta bu işlem sırasında bazen hafif bir sızı duyabilir. Bundan sonraki bölümde hasta herhangi bir şey hissetmez. Sonra ince-küçük ve bükülebilir bir boru (kateter) plastik kılıf yolu ile kalbi besleyen küçük atar damarların (koroner damarlar) çıktığı en büyük atar damara (aort) kadar ilerletilir ve koronerlerin aorta giriş yerlerine yerleştirilerek, koroner arter içine boyalı bir madde (kontrast madde) verilir. Böylece değişik açılardan çekilen filmlerde koroner damarlar görüntülenebilir ve hangi bölgede ne kadar daralma olduğu tespit edilebilir. Boyalı maddenin enjeksiyonu ağrı hissi vermeyecektir. Ancak boyalı madde damarlara verilirken 20-30 saniye kadar geçici sıcak basması ve kızarma, bulantı hissedilebilmektedir.

 

Koroner Anjiyo İşlemi Ne Kadar Sürmektedir?

İşlem kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 15-20 dakika sürer. İşlem esnasında kateter temelli tedavi (balon-stent) uygulanacaksa bu süre 30-45 dakikaya çıkmaktadır.

 

Koroner Anjiyo İşleminin Riskleri Nelerdir?

Tüm tıbbi girişimlerde olduğu gibi koroner anjiyografi işleminin de riskleri vardır.  

Ancak unutulmamalıdır ki kalp damarlarındaki teşhis edilmemiş ve dolayısı ile tedavisi yapılamamış darlıkların hastaya getireceği risk anjiyografinin riskinin çok üzerindedir.

 

El Bileğinden Anjiyo (Radial Anjio):

Kasıktan yapılan anjiyoda giriş yerinde damar balonlaşması, damarda kontrolsuz kanama nedeniyle kasık bölgesinde şişlik,son derece ağrılı ve hasta hareketini kısıtlayan problemlerle karşılaşma riskleri el bileğinden yapılan anjiografide hemen hemen sıfıra yakındır.

El bileğinden anjiyoda hastaların sadece 3- 4 saat normal hareketle gözetim altında tutulması, işlem yapılacak salona yürüyerek gelmeleri ve işlem sonrası yürüyerek dönmeleri hasta konforu açısından önemli avantajlardır.

Radial anjiografi yöntemi ile sadece anjiografi değil balon ve stent uygulamalarıda son derece konforlu olarak yapılabilmektedir.

 

Koroner Anjiyografi Sonrası Neler Yapılmaktadır?

İşlem sonrası genellikle kasık bölgesindeki plastik kılıf hemen çekilir. Kılıfın çekilmesi sonrası girişin yapıldığı atardamarda kanama olmaması için kasık bölgesine yaklaşık 10 dakika sıkıca basılması gerekmektedir. Aktif kanama durduktan sonra kasık bölgesinde tekrar kanama olmaması için kum torbaları konacak ve hastanın 4-5 saat süreyle sırtüstü pozisyonunu değiştirmeden yatması istenecektir. Daha sonra gerekli kontroller yapıldıktan sonra hasta kalkabilir ve dolaşabilir. İşlem sonrası doktorun uygun görmesine göre çoğunlukla aynı gün veya ertesi gün eve gidilebilir.

 

Hastaneden Taburculuk Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hastaneden ayrıldıktan sonra hastanın 24 saat süre ile işlemin yapıldığı bölgeyi zorlamaması önerilir. Hasta 24 saat sonra işlem yerindeki bandı çıkarabilir, banyo yapabilir. Girişim yerinde, bazen kanın deri altına sızmasıyla morluklar, sertlikler olabilir. Morlukların tamamen geçmesi bir kaç hafta alabilir. Ancak işlem yerinde kanama, şiddetli ağrı, ani şişlik olursa hemen hastaneye müracaat edilmelidir.

 

Koroner Anjiyografi Sonrası Olası Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 Koroner anjiyografiden sonra kardiyoloji uzmanı doktor sonuç ve tedavi konusunda hastayı bilgilendirecek ve anjiyografi sonucunu gösteren rapor verilecektir. Koroner arter darlığı durumunda hastanın klinik durumu ve darlığın ciddiyeti-yaygınlığına göre 3 çeşit tedavi yöntemi uygulanabilir. Bunlar; 

İlaç tedavisi,

Kateter temelli uygulamalar:Balon anjiyoplasti (balon) veya stent (çelik kafes) uygulaması. Koroner anjiyografi işleminin hemen akabinde veya bir başka seansta yine hasta uyutulmadan yapılan bir işlemdir. İşlemin esası damarda daralan bölgede balon şişirilmesi ve genellikle bu bölgeye yeniden daralmaması için çelik bir kafes (stent) konulmasına dayanmaktadır.

 Kalp damar ameliyatı (koroner by-pass) :Koroner by-pass ameliyatı anjiyografi sonrası kalp damarlarında yaygın darlığı olan ya da balon işlemine uygun olmayan hastalarda tercih edilen tedavi yöntemidir. Daralma olan damarın ucuna, vücudun çeşitli bölgelerinden (genelde göğüs ve/veya bacaktan) alınan yeni damarların bağlanması ve kalpte meydana gelen kanlanma bozukluğunun giderilmesi esasına dayanır

Bölüm Doktorlarımız

Kardiyoloji Hakkında Son Yazılarımız