• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Kalite Birimi Çalışmaları

KALİTE BİRİMİ ÇALIŞMALARI
 

  • Sağlıkta Kalite Standartları SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Bölüm hedeflerine, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
  • Özdeğerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,
  • Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında istenmeyen olay bildirim sistemine yapılan bildirimleri değerlendirmek,
  • Bölüm kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek,
  • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek,
  • SKS çerçevesinde dokümanların düzenlenmesini, revizyonlarını sağlamak,
  • Sağlıkta kalite standartlarının uygulanmasını, yazılı hale getirilmesini, sürdürülebilir olabilmesini sağlamak,
  • Sks çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak,