• İnönü Mahallesi Batı Bulvarı No:99 Batıkent / Yenimahalle / Ankara

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

İnsanlık tarihi boyunca Enfeksiyon hastalıkları hem insan sağlığını hem de sosyo-kültürel hayatı etkileyen çok önemli bir hastalık grubu olmuştur.

 
Enfeksiyonlar; Ölümcül olabildikleri gibi, bazıları tüm dünyayı etkileyen salgınlara da yol açarlar (COVID, Veba, Kolera, Kuş Gribi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, SARS gibi…)


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları; bu hastalıkların tanısını koyar, takip ve tedavisini yapar.

 
Kliniğimizde; parazitler, mantarlar, bakteriler veya virüsler ile gelişen tüm Enfeksiyonların tanı ve tedavisi güncel bilimsel veriler ışığında yapılmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki Enfeksiyon Hastalıkları yer almaktadır: 

 

 • Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar,    
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Kemik, eklem enfeksiyonları
 • Mide-Barsak enfeksiyonları (İshaller-Kusmalar)
 • Hepatitler,
 • Üst solunum yolları enfeksiyonları, 
 • Alt solunum yolları (akciğer) enfeksiyonları 
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (Bel soğukluğu, Frengi, AIDS vs),
 • İdrar yolu Enfeksiyonları,
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (Menenjitler, Ensefalitler vs)
 • Gribal Enfeksiyonlar,
 • Sıtma, Tifo, Bruselloz gibi ateşli hastalıklar,
 • Tüberküloz,
 • Ameliyat sonrası gelişen enfeksiyonlar
 • Gebelikte Bebeği etkileyebilecek enfeksiyonlar (Toksoplazma, Kızamıkçık vs)

Bunların yanında; Erişkinlerde aşılar ile ilgili danışmanlık ve Özellikle Uluslararası Seyahatler sırasında bulaşabilecek Enfeksiyonlar için alınacak önlemlerle ilgili danışmanlık hizmetleri de alınabilir.
 

Bölüm Doktorlarımız

Prof. Dr. Bülent Ahmet BEŞİRBELLİOĞLU
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hakkında Son Yazılarımız