Yükleniyor...

Doktorlarımız

Diğer Bilgileri

E?İTİM   Üniversite            : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984-1990 Ortaokul-Lise       : Özel Tarsus Amerikan Koleji  (3. Dereceyle mezuniyet) 1977-1984 İlkokul                  : Mersin Çankaya İlkokulu 1972-1977                         ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK E?İTİMİ   Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı: SSK Ankara Eğitim Hastanesi  2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 1991-1995 El Cerrahisi-Mikrocerrahi Eğitimi: El Cerrahisi ve Mikrocerrahi: Ankara El Cerrahi Merkezi Op. Dr. Ömer Erçetin              1991-1999 Endoskopik Karpal Tünel Cerrahisi: Evangelisches Krankenhaus Holzminden-Almanya Prof. Dr. M. Yücel                  5-14.05.1995 Omuz Cerrahisi:            St. Vincenz Hospital Brakel-Almanya                                      Prof. Dr. J. Breitenfelder             15-19.05.1995 El ve Rekonstrüktif Cerrahi: Medisinische Hochschule Hannover Klinik für Plastische, Hand und Wiederherstellungschirurgie Krankenhaus Oststast  Hannover-Almanya Prof. Dr. A. Berger     22.05-8.06.1995 EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DİPLOMASI   T.C. Sağlık Bakanlığı                        2013                  GÖREV ALDI?I MERKEZLER   Resmi Kurumlar ve Eğitim Kurumundaki Hizmetler: Uzmanlık          : SSK Dışkapı Ankara Eğitim Hastanesi       1995-2000   Askerlik           : 3. Ana Jet Üs K.lığı 100 Yt. Hava Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği      07.1998-11.1999   Mecburi Hizmet  : SSK Osmancık Dispanseri  Çorum              1990-1991   Özel Hizmet Kurumları: Ankara El Cerrahi Merkezi:                                          2000-2011                   Özel Akay Hastanesi                                  2008-2011                   Özel Çankaya Hastanesi                             2004-2008                   Özel Güven Hastanesi                                 2000-2004   Karabük Özel Medikar Hastanesi                         2011 -2012   Dr. Ömer Erçetin                                                   2012-Halen   BİLİMSEL YAYINLAR 1.  The reverse posterior interosseous flap: A solution for flap necrosis based on a review of 87 cases.  Akinci M, Ay S, KAMILOGLU S, Ercetin O.  Br J Plast Surg., 2006;59(2):148-52 2. Lateral arm free flaps in the defects of the upper extremity- a review of 72 cases Akinci M, Ay S, KAMİLOGLU S, Ercetin O. Hand Surg. 2005;10(2-3):177-85 ORİJİNAL MAKALE 3. Open reduction of displaced pediatric supracondylar humeral fractures through the anterior cubital approach. Ay S, Akinci M, KAMİLOGLU S, Ercetin O.  J Pediatr Orthop. 2005 Mar-Apr;25(2):149-53 4. Doğumsal brakial pleksus felcine bağlı omuz sorunlarının humerus dış rotasyon osteotomisiyle tedavisi Akıncı M, Ay ?, KAMİLO?LU S, Erçetin Ö. Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):328-333 5. Risc Factors in Perforated Peptic Ulcer Disease: Comparison of a New Score System With Mannheim Peritonitis Index G. Altaca, İ. Sayek, D.A. Onat, S. KAMİLO?LU European Journal of Surgery, 1992,April, 158(4):217-21     KİTAP ÇEVİRİSİ: Rockwood & Green’s Fractures in Adults, 6th Edition Editors: Bucholz, Robert W.; Heckman, James D.; Court-Brown, Charles M. Chapter 32- Fractures of the Clavicle – Türkçe’ye çeviri , 2009 S. KAMİLO?LU     E?İTMENLİK: * AOTRAUMA El Kurslarında Eğitmenlik       * Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Uygulayıcı          Yeterliliği   KONGRE GÖREVİ - BİLDİRİLER 1. Geç başvurulmuş makrodaktili hastalarında uygulanan bir cerrahi girişim ? Ay, M. Akıncı, S. KAMİLO?LU, Ö. Erçetin 9. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, Bodrum, 2004  2. Üst ekstremite defektlerinin örtülmesinde kullanılmış olan orta büyüklükteki fleplerin karşılaştırılması M. Akıncı, ?. Ay, S. KAMİLO?LU, Ö. Erçetin 9. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, Bodrum, 2004 3. Free muscle transfers to forearm flexors and extensors for severe cases of Volkmann’s ischaemic contracture  Akinci M, Ercetin O, Ucar H, KAMILOGLU S. 7th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, May 24-28, 1998, Vancouver, CANADA 4. Başparmak rekonstrüksiyonlarında birinci dorsal metacarpal arter flebi deneyimlerimiz S. KAMİLO?LU, H. Uçar, Ö. Erçetin 6. Milli El Cerrahi ve Üst Ekstremite Kongresi, Bursa, 1998 5. Konjenital psödoartrozlarda serbest vascularize fibuler greft uygulamalarımız M. Akıncı, S. KAMİLO?LU, H. Uçar, Ö. Erçetin 15. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 1997 6. Early Results of Total Knee Arthroplasty:Two-Four Years of Follow Up S.KAMİLO?LU, A. Kayaalp, ?. Solak, K. Ardıçoğlu 6th Congress of The International Circle of Friends of TSOT May 24-27 1996, Antalya 7. Foucher Flebi (21 hastanın değerlendirilmesi) A. Ege, M. Akıncı, S. KAMİLO?LU, Ö. Erçetin 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Pamukkale-Denizli,           1996 8. Posterior interosseous arter flebinin el cerrahisindeki yeri (19 olgunun değerlendirilmesi) A. Ege, M. Akıncı, S. KAMİLO?LU, Ö. Erçetin 5. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Pamukkale-Denizli,1996 9. Total Kalça Artroplastisi Sonrası Heterofik Kemik Gelişimi E. Boysan, E. Aydın, A.K. Yazıcı, S. KAMİLO?LU 15. Milli Türk Ortopedi Kongresi, 24-29 Eylül 1995, İzmir 10. Total Diz Artroplastisi Uygulamalarımız ve Erken Sonuçları: Uzmanlık Tezi S.KAMİLO?LU Ankara, 1995 11. Combined use of free flaps and Ilizarov apparatus in severe flexion contracture of the wrist S. KAMİLO?LU, Ö. Erçetin, M. Akıncı International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İzmir; 1994 12. Our Experience with the lateral arm flap M.Akıncı, Ö. Erçetin, S. KAMİLO?LU International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İzmir, 1994 13. Transfer of the lateral head of triceps brachi for shoulder abduction Ö. Erçetin, M.Akıncı, S. KAMİLO?LU International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İzmir, 1994 14. Are the Indications of Peptic Ulcus Changing? G. Altaca, İ. Sayek, S. KAMİLO?LU, Y. Sanaç Gastrosurgical Club, Amsterdam, 1989   YURT DI?I-YURT İÇİ KURSLAR:

  1. AO Hand Course, 18-22 Haziran 2007, Antalya
  2. AO Course – Principles of Operative Fracture Treatment, Dec 7-12, 2003, Davos-Switzerland
  3. Mikrocerrahi Kursu, GATA Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi, 15-19 Kasım 1993, Ankara
  4. El Bileği Temel Kursu II, El Bileği Artroskopisi, Endoskopik Karpal Tünel Cerrahisi 26-27 Ekim 1997, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D., El Cerrahisi Bilim Dalı
  5. Üst Ekstremite ( Omuz-Dirsek ve El Bölge Patolojileri ) ve Anatomik Disseksiyonları ile Uygulamalı Workshop 24-25 Mayıs 2003, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi
  6. VII. Temel Cerrahi Artroskopi Kursu 26-28 Mart 1997, Antalya
KONGRE ve BİLİMSEL TOPLANTILAR              1. IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık 2009, Antalya          2. American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting, March19-23, 1998, New Orleans-USA          3. American Society for Surgery of the Hand Specialty Day Program, March 22, 1998, New Orleans-USA          4. 2. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 1997, İstanbul          5. TOTBD Ankara Ortopedi Ailesi Aylık Bilimsel Toplantısı                    “Major Ortopedik Cerrahide Ototransfüzyon 29 Mart 1993, Ankara          6. American Society for Surgery of the Hand Specialty Day Program, Feb16, 1997, San Francisco-USA 7. American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting, Feb 13-    17, 1997, San Francisco-USA 8. AO/ASIF International Seminar, 18,20,22 Eylül 1996, Ankara 9. SSK Ankara Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri “Vertebra Kırıklarında Anterior Enstrümantasyon” Paneli          13 Ocak 1996, Ankara 10. International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity,   24-29 Eylül 1994, İzmir 11. SICOT Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,29 Eylül-4 Ekim 1995, İzmir 12. Ankara Numune Hastanesi-Methodist Hospital Sempozyumu 23-24 Haziran 1995, Ankara 13. 18. Brakeler Fortbildungstagung für Orthopaedie und ihre Grenzgebiete Die Gonarthrose 20 Mai 1995, Brakel, Almanya 14. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD “New Horizons in Toyal Hip and Knee Arthroplasty”11 Ekim 1993, Ankara 15. VII. Gazi Ortopedi Günleri 10-11 Haziran 1993, Ankara 16. 3. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi 17 Mayıs 1993, Nevşehir 17. 13. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir 18. El Cerrahisi Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi            ve Travmatoloji ABD Bilimsel Günleri, 18-21 Mart 1993, Uludağ-   Bursa                     19. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Yravmatoloji ABD Sports Injuries Days, 2-3 Haziran 1992, Ankara 20. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 19-24 Mayıs 1990, Güllük     DERNEK ÜYELİ?İ        1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Üyeliği        2. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Üyeliği          4.FESSH-Federations of European Societies of Surgery of the Hand