Yükleniyor...

Doktorlarımız

Diğer Bilgileri

MEZUN OLDU?U TIP FAKÜLTESİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET YILI: 1999  
UZMANLIK ALINAN FAKÜLTE: ANKARA ULUCANLARGÖZ HASTANESİ
UZMANLIK ALANI: GÖZ SA?LI?I VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
UZMANLIK YILI: 2003
MESLEKİ KARİYER:
ÇORUM DEVLET HASTANESİ
ULUCANLAR GÖZ HASTANESİ
ÖZEL BİLGİ HASTANESİ 2007- DEVAM
ÜYE OLDU?U MESLEKİ KURULU?:
ANKARA TABİP ODASI
TÜRKİYE OFTALMASKOPİ DERNE?İ