Yükleniyor...

Doktorlarımız

Diğer Bilgileri

MEZUN OLDUĞU TIP FAKÜLTESİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET YILI: 1999  
UZMANLIK ALINAN FAKÜLTE: ANKARA ULUCANLARGÖZ HASTANESİ
UZMANLIK ALANI: GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
UZMANLIK YILI: 2003
MESLEKİ KARİYER:
ÇORUM DEVLET HASTANESİ
ULUCANLAR GÖZ HASTANESİ
ÖZEL BİLGİ HASTANESİ 2007- DEVAM
ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞ:
ANKARA TABİP ODASI
TÜRKİYE OFTALMASKOPİ DERNEĞİ