Yükleniyor...

Doktorlarımız

Diğer Bilgileri

MEZUN OLDU?U TIP FAKÜLTESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET YILI: 1996  
UZMANLIK ALINAN FAKÜLTE: DOKUZEYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK ALANI: GÖ?ÜS HASTALIKLARI VE TBC
UZMANLIK YILI: 2006 
MESLEKİ KARİYER:
DOKUZEYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2001-2006
NİZİP DEVLET HASTANESİ 2006-2009
ÖZEL 100. YIL HASTANESİ 2009-2014
ÖZEL BİLGİ HASTANESİ 2014- DEVAM
ÜYE OLDU?U MESLEKİ KURULU?:
ATO
TÜRKİYE SOLUNUM ARA?TIRMALARI DERNE?İ
ANKARA TABİPLER ODASI