Yükleniyor...

Doktorlarımız

Diğer Bilgileri

MEZUN OLDU?U TIP FAKÜLTESİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET YILI: 1979  
UZMANLIK ALINAN FAKÜLTE: T.C.SA?LIK BAKANLI?I HIFZISIHHA MERKEZ BA?KANLI?I
UZMANLIK ALANI: MİKROBİYOLOJİ
UZMANLIK YILI: 1989 
MESLEKİ KARİYER:
ANKARA NUMUNE E?T. VE AR?. HAST. 1978-1981
T.C.S.B. ANKARA E?İTİM VE AR?. HASTANESİ 1981-1984
REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERK. 1984-1994
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ 1994-2000
ONKOLOJİ E?İTİM VE AR?. HAST. 2000-2001
ANKARA KIZILAY KAN MERKEZİ 2001-2004
EDİRNE ÖZEL TRAKYA HASTANESİ 2004-2010
ÖZEL BİLGİ HASTANESİ 2011-DEVAM
ÜYE OLDU?U MESLEKİ KURULU?:
ANKARA TABİPLER ODASI