Yükleniyor...

Doktorlarımız

Diğer Bilgileri

MEZUN OLDU?U TIP FAKÜLTESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPA?A TIP ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET YILI: 2005  
UZMANLIK ALINAN FAKÜLTE: DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UZMANLIK ALANI: KARDİYOLOJİ
UZMANLIK YILI: 2011 
MESLEKİ KARİYER:
CİZRE DEVLET HASTANESİ 2012-2015
ÖZEL ÇA? HASTANESİ 2015
ÖZEL SİNCAN KORU HASTANESİ 2015-2016
ÖZEL BİLGİ HASTANESİ 2016-DEVAM
ÜYE OLDU?U MESLEKİ KURULU?:
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNE?İ
ANKARA TABİP ODASI