Yükleniyor...

Doktorlarımız

Diğer Bilgileri

MEZUN OLDU?U TIP FAKÜLTESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES
MEZUNİYET YILI: 1985  
UZMANLIK ALINAN FAKÜLTE:ANKARA NUMUNE E?T. VE AR?. HASTANESİ
UZMANLIK ALANI: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
UZMANLIK YILI: 1992 
MESLEKİ KARİYER:
ANKARA NUMUNE HASTANESİ 1988- DEVAM
ÖZEL BİLGİ HASTANESİ (YARI ZAMANLI) 2007- DEVAM
ÜYE OLDU?U MESLEKİ KURULU?:
ANKARA TABİP ODASI
TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİ?İ DERNE?İ
TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTESİ CERRAHİSİ DERNE?İ
EFORT