Yükleniyor...

Bölümlerimiz

Check Up Merkezi

Hastalıkların,özellikle kronik hastalıkların hemen hepsinin belirtisiz ya da günlük yorgunluk ve sıkıntılara bağlı olduğu düşünülen hafif belirtilerle seyrettiği bir dönem vardır.Organların rezerv kapasitelerinin kullanıldığı bu dönemin sonucunda kalıcı hasar ve rezervin tükenmesi ile birlikte de ağır belirtiler ortaya çıkar.Bu noktadan sonra çözümler çok daha pahalı ve zordur.
Daha sonra ortaya çıkacak bir hastalığın ya da var olan riskin erken tanısı, uygulanacak check-up(genel sağlık tarama) programları ile mümkündür.
Hastalıkların,özellikle kronik hastalıkların hemen hepsinin belirtisiz ya da günlük yorgunluk ve sıkıntılara bağlı olduğu düşünülen hafif belirtilerle seyrettiği bir dönem vardır.Organların rezerv kapasitelerinin kullanıldığı bu dönemin sonucunda kalıcı hasar ve rezervin tükenmesi ile birlikte de ağır belirtiler ortaya çıkar.Bu noktadan sonra çözümler çok daha pahalı ve zordur.
Daha sonra ortaya çıkacak bir hastalığın ya da var olan riskin erken tanısı, uygulanacak check-up(genel sağlık tarama) programları ile mümkündür.

GENEL CHECK-UP   
- Dahiliye Muayenesi , Genel Cerrahi Muayenesi   
- Açlık Kan Şekeri
- Kolesterol Paneli
(Total, LDL, HDL, VLDL, Trigliserid)
- AST
- ALT
- Tam Kan Sayımı
- Üre
- Kreatinin
- Sedimantasyon
- Tam idrar Tahlili
- Akciğer Grafisi
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Tüm Batın Ultrasonografi
 
KARDİJOLOJİ-CHECK-UP
- Kardiyoloji Muayenesi
- EKG
- EKO
- EFOR
- Açlık Kan Şekeri
- Kolesterol Paneli(Total,HDL,LDL,VLDL, Trigliserid)
- AST, ALT,
- Tam Kan Sayımı,
- Kreatinin
- Akciğer Grafisi    

TAM CHECK-UP  ( BAYAN)                                                                                                       
- Dahiliye Muayenesi, Kardiyoloji Muayenesi, Kadın Hast. Ve Doğum Muayenesi
- Açlık Kan Şekeri
- Kolesterol Paneli (Total, LDL, HDL, VLDL, Trigliserid)
- AST
- ALT
- Tam Kan Sayımı
- Üre (Bun)
- Kreatinin
- Tam İdrar Tahlili
- Sedimantasyon
- HBsAg
- ASO
- TSH
- Akciğer Grafisi
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Tüm Batın Ultrasonografi
- Tiroid US

TAM CHECK-UP  ( BAY)                                                                                                       
- Dahiliye Muayenesi, Kardiyoloji Muayenesi, Üroloji Muayenesi
- Açlık Kan Şekeri
- Kolesterol Paneli(Total, LDL, HDL, VLDL, Trigliserid)
- AST
- ALT
- Tam Kan Sayımı
- Üre (Bun)
- Kreatinin
- Tam İdrar Tahlili
- Sedimantasyon
- HBsAg
- ASO
- TSH
- Akciğer Grafisi
- Elektrokardiyografi (EKG)
- Tüm Batın Ultrasonografi
- Tiroid US

MEME CHECK-UP     
- Genel Cerrahi Muayenesi, Kadın Hast. Ve Doğum Muayenesi
- Mamografi
- Meme Ultrasonografi
- Tam Kan Sayımı
- Sedimantasyon
- CA 15 - 3

KANSER CHECK-UP (BAYAN)
- Genel Cerrahi Muayenesi, Dahiliye Muayenesi, Kadın Hast. Ve Doğum Muayenesi.
- Tüm Abdomen Ultrasonografi
- Meme Ultrasonografi
- Tam Kan Sayımı
- Sedimantasyon
- Tam İdrar Tahlili
- CA 125
- CEA ( Karsiyo Embriyojenik Antijen)
- CA 15-3
- Gaitada Gizli Kan Testi
- Vaginal Smear
(Kolonoskopi, Gastroskopi, Mamagrafi lüzumu halinde ilave ücret talep edilerek yapılır.)

KANSER CHECK-UP (BAY)
- Genel Cerrahi Muayenesi, Dahiliye Muayenesi, Üroloji Muayenesi, Göğüs Hast. Muayenesi
- Tüm Abdomen ULtrasonografi
- Tam Kan Sayımı
- Tam İdrar Tahlili
- Sedimantasyon
- PSA Serbest – PSA Total
- CEA ( Karsiyo Embriyojenik Antijen)
- CA 19-9
- Gaitada Gizli Kan Testi
(Kolonoskopi, Gastroskopi lüzumu halinde ilave ücret talep edilerek yapılır.)

ÇOCUK CHECK-UP                       
- Çocuk Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
- Göz Sağ. Ve Hast. Muayenesi
- Tam Kan Sayımı
- Kolesterol Paneli(Total, LDL, HDL, VLDL, Trigliserid)
- Açlık Kan Şekeri
- Üre , Kreatinin , Tam İdrar Tahlili, İdrar Kültürü
- AST
- ALT
- ASO , CRP , RF
- Serbest T3
- Serbest T4, TSH
- Total Bilirubin
- HBS Ag
- Anti HBs
- Gaita Mikroskobisi
- Akciğer Grafisi
- Tüm Abdomen Ultrasonografi

Bölüm Doktorları